Stalalla tutkitusti erittäin tyytyväiset asiakkaat

Stalan uusimman, vuonna 2020 tehdyn, bränditutkimuksen mukaan Stala on asiakkaidensa mielestä ennen kaikkea vastuullisesti toimiva, vakavarainen ja kehittyvä. Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) parani entisestään ollen nyt huikeat 73. Tutkimustulosten perusteella Stalan brändi on vahva.

Stala – vastuullisesti toimiva, vakavarainen ja kehittyvä

Tutkimuksen mukaan Stalaa pidettiin ennen kaikkea vastuullisesti toimivana, vakavaraisena ja kehittyvänä.

Jopa 93 % vastaajista piti Stalaa vastuullisesti toimivana yrityksenä. Mielikuva kehittyvästä yrityksestä on vahvistunut ja noussut huikeaan 90 %. Lähes puolet vastaajista arvioi Stalan kehittyneen kilpailijoitaan nopeammin. Mielikuva Stalasta vakavaraisena yrityksenä oli 91 %:lla suomalaisista vastaajista.

Stala -brändi on tutkimustulosten mukaan erittäin vahva, koska arviot olivat tuntuvasti yli 4 asteikolla 1-5.

Hyvä, kotimainen, laadukas ja luotettava

Suomalaiset pitävät Stalaa kotimaisena, laadukkaana ja luotettavana toimijana. Innovatiivisuus ja tuotteet nousevat mielikuvissa myös hyvin esille. Alla näkyvä sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.

Stalan brändin kuvaus sanapilvi

Aina voi kehittyä

Tutkimustulosten ollessa äärimmäisen hyvällä tasolla, pitää aina kuitenkin löytää myös kehitettävää. Vastaajien mielestä Stala kaipaisi rohkeutta lisää. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille myös monia tuotekehitysideoita, jotka ovat meille erittäin arvokkaita. Kaikkia näistä emme luonnollisestikaan voi toteuttaa, mutta arvioimme kuitenkin jokaisen kehitysidean rakkaudella erikseen. Kiitämme suuresti kaikista kehitysideoista!

NPS –suositteluindeksi huikealla tasolla

Vuonna 2019 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Stalan asiakkaiden antama suositteluindeksi oli 71, mikä oli jo äärimmäisen hyvällä tasolla ja parantunutkin aikaisemmista tutkimuksista. Tänä vuonna suositteluindeksi kuitenkin parani vielä entisestään ollen huikeat 73. Kyseessä on Suomen ja Ruotsin vastaajien yhteenlaskettu tulos. Kiitämme nöyrimmin asiakkaitamme luottamuksesta.

Stala NPS 73

Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) kertoo mitä yrityksestä ajatellaan. Kysymys kuuluu: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävällesi tai kollegallesi?” Vastaaja antaa arvosanan väliltä 1…10. Arvosanan 9 ja 10 antajia pidetään suosittelijoina, 7 ja 8 neutraaleina ja arvosanan 1-6 antajia arvostelijoina. Suositteluindeksi muodostuu vähentämällä arvostelijoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaalisesta osuudesta. NPS sijoittuu asteikolle -100…+100.

Kiitos kaikille vastaajille

Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikista vastauksista! Erittäin nöyrinä sekä lämmöllä otamme vastaan saamamme palautteen. Tästä on äärimmäisen hyvä jatkaa matkaa yhdessä eteenpäin ja kehittää toimintaamme entisestään. Turvallista matkaa, pysykää terveinä!

Kaikki uutiset

Liity Stalan yhteisöön

#stainlessforlife