Tuote on lisätty ostoskoriin. Paina <a href="/Kauppa/Kassa">tästä</a> viimeistelläksesi tilauksen.

Ostoskorisi on tyhjä. Ole hyvä ja lisää tuotteita ostoskoriisi ennen ostamista.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

Stala Oy
Y-tunnus: 1568546-0 
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anne Kanervo
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti
anne.kanervo@stala.com        
03 882 1133

Rekisterin nimi

Stala ProShop -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • tilausten käsittely, ylläpito, kehittäminen sekä tilastointi
  • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä toimituksiin liittyvät tiedot
  • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohtiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, yritys, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtumat,  laskutus- ja maksuliikennetiedot, käyttäjätunnus, salasana sekä poikkeavat toimitusosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjän sähköisistä tietojärjestelmistä. Lisäksi rekisterin henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Stala Oy:n ulkopuolelle, paitsi Stala Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, tilausten toimituksiin tai luotto- tai maksupäätöksen tueksi.  Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Stala-konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Stala Oy, Anne Kanervo, Yrittäjänkatu 4, 15170 Lahti.