fi

Ostoskorisi on tyhjä. Ole hyvä ja lisää tuotteita ostoskoriisi ennen ostamista.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Stala Oy (Y-tunnus: 1568546-0)
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti
Puh: 03-882 110
Fax: 03-882 115

2. Rekisterin nimi
Stala shopin asiakkuuteen perustuva rekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Tilauslomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan Stala Oy:n asiakkuusrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuteen liittyvään yhteydenpitoon; tilausten käsittelyyn ja maksamiseen, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot sekä muu asiakkuuteen liittyvä viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö
Nimi, toimitus- ja laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (Y-tunnus mikäli yritys) ja maksutapa kohdassa 4 mainituilla tavoilla.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

6. Tietojen säännönmukainen luovutus
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa ja se säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän, ulkopuolisen palveluntarjoajan salasanoin suojatulla palvelimella. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteri on suojattu tarpeellisella teknisellä ja organisatorisilla toimenpiiteillä. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

8. Tarkastusoikeus ja rekisteristä eroaminen
Rekisteröidyn henkilön on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle henkilölle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteröity henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen tarkistus on mahdollista lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Stala Oy
Yrittäjänkatu 4
15170 Lahti

Rekisteristä voi erota lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen marketing@stala.com tai lähettämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainittuun osoitteeseen.