Huoltotyö käynnissä, palvelu palaa käyttöön
keskiviikkona klo 6.00

Maintenance outage 29.11.-30.11.
Shopping continues on November 30th at 6 a.m. (EET).

Driftavbrott pågår i vårt datasystem mellan tisdag till onsdag.
Tjänsten i bruk igen den 30 november från kl. 5.00

Stala.com